Selecția imigranților

Canada dorește să primească imigranți, dar nu orice candidat este selectat pentru a deveni rezident permanent. Selecția se face în urma unor criterii stabilite de fiecare provincie în parte.

Fiecare program de emigrare are trei categorii: economic, familie și refugiați.

Programul Economic- în această categorie se înscriu persoanele care având o calificare vor să emigreze pentru a munci în Canada (Skilled Workers), persoanele care au intenția și mijloacele necesare pentru a demara o afacere cu potențial de creare de locuri de muncă (Entrepreneurs), cei care au înregistrat deja succese remarcabile în sport sau artă (Self-Employed) și cei care doresc și pot demara o afacere în domeniul zootehnic, adică fermierii.

Prin Programul de Reintregire a Familiei, membrii familiei unui rezident permanent canadian, sau a unui cetățean canadian pot să primească statutul de rezident permanent canadian. Pentru mai multe detalii vezi aici Programul de Reintregire a Familiei.

Persoanele persecutate în țara de origine din cauza religiei, a rasei, orientării politice sau sexuale, pot cere rezidența canadiană dacă se înscriu în categoria Refugiați.

Dacă categoria în care considerați că vă încadrați este aceea de Skilled Workers/ Travailleurs qualifiés, trebuie să știți că există o grilă în care sunt punctate atât vârsta, calificarea într-un domeniu, starea civilă, experiența în muncă cât și nivelul lingvistic (franceză și engleză). Punctele se acordă conform unei grile ce diferă de la o provincie la alta, iar dacă acumulați punctajul necesar, veți fi selecționați.