Programul de reîntregire a familiei

Reîntregirea familiei este unul din principalele obiective ale politicii de emigrare canadiene. Cetățenii sau rezidenții permanenți canadieni cu vârsta de peste 18 ani pot sponsoriza rudele apropiate și alți membrii ai familiei pentru a deveni la rândul lor rezidenți permanenți în anumite condiții.

Una din obligațiile rezidentului permanent sau a cetățeanului canadian care sponsorzează (sponsor), unul sau mai mulți membrii ai familiei este să garanteze bunăstarea financiară a celor sponsorizați pe o perioadă de le trei la 10 ani în funcție de gradul de rudenie.

Depunerea cererii de reîntregire a familiei se face în funcție de relația între sponsor și aplicant și în funcție de unde se află aplicantul în momentul depunerii cererii adică pe teritoriul Canadei sau în afara acesteia.

Există mai multe grupe de persoane care pot fi sponsorizate, și anume: soțul/soția, copii aflați în întreținere, părinții sau bunicii, frații sau surorile, nepoții și alte rude.

 

Soții/partenerii

În cadrul grupei soților, există trei subgrupe de aplicanți: 1-subgrupa soților căsătoriți legal, 2- subgrupa partenerilor conjugali, 3- subgrupa partenerilor consensuali. Aplicanții celor trei subgrupe fie de sex opus sau de același sex, au dreptul dacă sunt eligibili să se stabilească în Canada alături de partenerul/partenera canadiană, în urma obținerii unei vize specifice grupei din care aceștia fac parte.

Pentru a fi eligibil să-și sponsorizeze soțul/soția, sau copiii aflați în întreținere pentru a deveni rezidenți permanenți canadieni, sponsorul trebuie să aibă peste 18 ani, să fie cetățean sau rezident permanent canadian.

Căsătoria dintre sponsor și aplicant trebuie să fie legală și legitimă și să fie recunoscută atât de legislația canadiană cât și de cea a țării în care a avut loc. Sponsorul are de asemenea obligativitatea de a demonstra că poate asigura bunăstarea persoanei sponsorizate pe o perioadă în cazul soțului/soției și de 10 ani în cazul copiilor aflați în întreținere.

Această măsură este luată de autoritățile canadiene pentru a avea siguranța că persoana sponsorizată nu aplică pentru ajutor social pe durata sponsorizării. Persoanele care au mai sponsorizat în trecut rude sau membrii ai familiei vor trebui să îndeplinească și alte cerințe suplimentare, pentru a putea să-și sponsorizeze soțul/soția în vederea obținerii rezidenței permanente.

În cazul sponsorizării partenerului consensual, obligațiile sponsorului sunt în cea mai mare parte aceleași cu cele din cazul soțului/soției, cu excepția demonstrării că relația dintre cei doi este una conjugală, neîntreruptă timp de 12 luni. Sponsorul canadian și persoana sponsorizată trebuie de asemenea să demonstreze că relația lor este reală și continuă și că intenționează să rămână împreună în Canada și după obținerea vizei de rezidență permanentă.

În cazul sponsorizării partenerului conjugal, sponsorul și persoana sponsorizată trebuie să demonstreze prin dovezi solide că sunt într-o relație conjugală de cel puțin un an, dar nu au putut să trăiască împreună din cauza unor circumstanțe excepționale independente de voința lor (separare prin război, persecuție sau alte bariere legale).

 

Copii aflați în întreținere

Scopul acestei grupe de sponsorizare familială este reunirea părinților cu copiii lor în Canada.

Pentru a fi eligibili, sponsorii (părinții), trebuie să facă dovada că acești copii sunt încă în întreținerea lor, iar copiii sunt încă elevi sau dependenți material de ei. Sponsorii sunt obligați să asigure bunăstarea financiară a copiilor lor pe o perioadă de 10 ani, sau până când aceștia împlinesc 22 de ani.

Persoanele care au mai sponsorizat în trecut rude sau membrii ai familiei vor trebui să îndeplinească și alte cerințe suplimentare, pentru aș putea sponsoriza copiii în vederea obținerii rezidenței permanente.

 

Părinții sau bunicii

Pentru a putea fi sponsorizați persoanele sponsorizate trebuie să dovedească relația de rudenie cu sponsorul.

Sponsorul are de asemenea obligativitatea de a demonstra că poate asigura bunăstarea persoanei sponsorizate pe o perioadă de 10 ani, această măsură fiind luată de autoritățile canadiene pentru a avea siguranța că persoana sponsorizată nu aplică pentru ajutor social pe durata sponsorizării.

Persoanele care au mai sponsorizat în trecut rude sau membrii ai familiei vor trebui să îndeplinească și alte cerințe suplimentare, pentru aș putea sponsoriza părinții sau bunicii în vederea obținerii rezidenței permanente.

 

Frate, soră, nepot, nepoată

Din această categorie pot fi sponsorizate doar persoanele minore și orfane, care nu sunt căsătorite sau într-o relație consensuală.

Pentru a putea fi sponsorizați persoanele sponsorizate trebuie să dovedească relația de rudenie cu sponsorul.

Persoanele care au mai sponsorizat în trecut rude sau membrii ai familiei vor trebui să îndeplinească și alte cerințe suplimentare, pentru aș putea sponsoriza aceste rude în vederea obținerii rezidenței permanente.