Viză Canada de turist

Dacă doriți să vizitați Canada sau să vizitați pe cineva care locuiește în Canada, dacă mergeți în scop de afaceri sau pentru a participa la conferințe, expoziții sau simpozioane, aveți nevoie de Viză de Turist, sau Viză Temporară pentru a intra pe teritoriul canadian.

Viza de Canada pentru turiști nu se poate obține pe aeroport. Viza se acordă de către Serviciul Vize din cadrul Ambasadei Canadei din București, iar pentru a obține această viză trebuie să îndepliniți niște condiții impuse de statul canadian.

Viza de Canada pentru turiști se obține în minim 10 zile lucrătoare dar poate dura uneori până la o lună de zile de la depunerea cererii împreună cu toate actele și formularele necesare. Prezența solicitantului nu este necesară, cererea putând fi trimisă prin poștă sau online.

Dosarul pentru solicitarea vizei temporare trebuie să conțină o serie de formulare tip, fotografii și dovada achitării taxei de viză.

Consultanții ProCanada vă pot consilia și ajuta să întocmiți acest dosar. Costul acestui serviciu fiind de 200 RON dacă doriti doar formularele, lista actelor necesare, instrucțiunile privind fotografiile și plata taxei, sau 100 EUR dacă doriti ca noi să ne ocupăm de toate procedurile, inclusiv de completarea formularelor și trimiterea dosarului complet.